ฉบับที่ 19 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

     ระหว่างวันที่ 13 – 16 มกราคม 2567 คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English program นำนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า , แสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง, สวนดอกไม้เมืองหนาว และThe Toy Beach Resort จังหวัดระยอง

ภูไททัวร์