ฉบับที่ 189 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมพิธีถวายพระพร ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์