ฉบับที่ 179/2565 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

   วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายชัยณรงค์ โคตรชุม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 35 นาย (นศท. ชั้นปีที่ 3) ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 29  ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์