ฉบับที่ 175/2565 วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

   ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประกวดการแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประกวดการแข่งขันวาดภาพ “อาเซียนในฝัน” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และประกวดแฟนพันธุ์แท้อาเซียน การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดเสร็จสิ้นไปแล้ว และในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์อาเซียน” และโบกธงอาเซียน มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 2565 ในครั้งนี้ด้วย ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์