ฉบับที่ 166 วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566

     วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยามอบหมายให้ว่าที่พ.ต.สมชาย ศรีรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งหมด 572 คน โดยมีหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ เวทีใต้ถุนอาคาร 1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์