ฉบับที่ 156 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ให้กับร้อยตรีธรรมดา นิมมา เลขานุการสมาคมทหารผ่านศึกษาจังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่สมาคม ฯ ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของสมาชิกทหารผ่านศึก ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์