ฉบับที่ 150/2565 วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

     วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางพิไลวรรณ สีหามาตย์   ว่าที่พ.ต. สมชาย ศรีรักษา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมทำบุญโรงทาน ถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยจำนวน 6,000 บาท เนื่องในวันคล้ายวันเกิดพระครูปลัดศรีธรรมวัฒน์ (เจนยุทธนา จิรยุทฺโธ) ณ วัดปริยัติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์