ฉบับที่ 15/2565 วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายเกรียง ฐานวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาวางพวงหรีดเคารพศพเด็กชายอดุลศักดิ์ แสงประจักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ณ หมู่ 7 บ้านนาดี ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร