ฉบับที่ 15 วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

   วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีในโอกาสที่กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน เนื่องในงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราย จังหวัดนครปฐม

ภูไททัวร์