ฉบับที่ 149/2565 วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565

     ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 นายชัยณรงค์ โคตรชุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาพร้อมด้วย นางอรวรรณ นาเหล็ก และนายธนกฤต อนันวัฒนาศิริ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ส่งทีมนักกีฬาเทควันโดและนักกีฬาเทเบิลเทนนิส เข้าแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ผลการแข่งขัน กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนครดังนี้
ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด
ชนะเลิศ เหรียญทองประเภทต่อสู้/หญิง นางสาวณัฐชยา ฟองอ่อน
ชนะเลิศ เหรียญทองประเภทพุ่มเซ/ชาย
   รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงินประเภทต่อสู้ เด็กชายธัชวรรธน์ วิสิทธิ์ภัทรพล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้/ชาย. นายกีรติ ชาวไร่
 ครูผู้ควบคุมทีม นายชัยณรงค์ โคตรชุม และ นางอรวรรณ นาเหล็ก ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวชาย ด.ช.สุรวีร์ รัตนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ประเภทเดียวหญิง ด.ญ.เนตรดาว ทรงเล็กสิงห์
ผู้ควบคุมทีม นายธนกฤต อนันต์วัฒนาศิริ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2565
*รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี นักกีฬา นายศรัญเวช ภู่ระหงส์. นายรัชต์พงษ์ คำชะนะ
ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมทีม
*นายชัยวัฒน์ โกษาแสง
*นายมงคล บุญคำภา
ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร
*ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทเดี่ยว และเหรียญทอง ประเภทคู่ นายทัพไท เพ็ชราชัย ม.4/S
ผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม
*นายวิรัตน์ ติงมหาอินทร์
*นางเนาวรัตน์ รู้บุญ
 ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักกีฬาเทควันโด นักกีฬาเทเบิลเทนนิสและครูผู้ฝึกซ้อมมา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์