ฉบับที่ 148/2565 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565

    ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 นายชัยณรงค์ โคตรชุม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแลพลศึกษาพร้อมด้วย นายณรงค์ฤทธิ์ นามหล้า และนายอิทธิพล คูณิรัตน์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ส่งทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อเข้าแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ผลการแข่งขันดังนี้
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี/ชาย ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม นายณรงค์ฤทธิ์ นามเหลา
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี/หญิง ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีมนายอิทธิพล คูณิรัตน์ ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมเซปักตะกร้อและครูผู้ฝึกซ้อมมา ณ โอกาสนี้

ภูไททัวร์