ฉบับที่ 145/2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565

   ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 นายจำนงค์ ประสานวงค์ นายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ต แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนและทำคณะประโยชน์แก่สมาคม ฯ และมอบโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ในการนี้ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาและคณะร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์