ฉบับที่ 243 วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวพร้อมผู้ปกครอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามช่วยเหลือนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาฯ ของ“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 คือ นายอดิเทพ จองบุดดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (SMTE) ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ 2 บ้านดอนกอย ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์