ฉบับที่ 143 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

    วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สืบสรรค์วันสุนทรภู่ สานสู่วันภาษาไทยแห่งชาติ” โดยมีดร.สมใจ อุดมศรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ฯ และพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณ พระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่) กวีเอกของโลก ในการนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์