ฉบับที่ 141 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566

     วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับงานกิจการนักเรียน จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ” กิจกรรมวิทยากรสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเซียลมีเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่” โดยมีดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ในการนี้มีรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 497 คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ภูไททัวร์