ฉบับที่ 14/2565 วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนากร อุทัยดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายจิตเอก โคตรพิศ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   ระดับม.ปลาย พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ และจัดแสดงนิทรรศการ “โครงการ Thailand New Gen Inventars Award 2021 ( 1 – New Gen Award 2021) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2564-2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ