ฉบับที่ 133/2565 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

   วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -10.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และ Mr. Ge ng Jun ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อขอนแก่น ได้บันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สอบย่อยในการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK/HSKK/YCT) (ต่อสัญญา) กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยมีว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา คณะครูโรงเรียนดงมะไฟวิทยา และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมต้อนรับและเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์