ฉบับที่ 13 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

         วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันตรุษจีน – ตรุษเวียดนาม ประจำปี 2566 พร้อมกันนี้องผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 การเรียนรู้ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ร่วมงานและร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน – ตรุษเวียดนาม ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์