ฉบับที่ 116/2565 วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านและยกย่องนักเรียนยอดนักอ่าน “โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้”  ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบสมุดบันทึกการอ่านประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ในการนี้รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตร ฯ ในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์