ฉบับที่ 114 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

     วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 ณ จังหวัดหนองคาย ผลการแข่งขันดังนี้
     1. สวดมนต์หมู่ ทีมหญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ไปต่อระดับประเทศ
     2. สวดมนต์หมู่ ทีมชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศ
     3. บรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย นางสาวชนกวนันท์ โลหะสาร ได้รางวัลที่ 1 ได้ไปต่อระดับประเทศ
     4. บรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย นางสาวสโรชา อนันต์ ได้รางวัลชมเชย
     5. บรรยายธรรมระดับ ม.ต้น นางสาวนรากร ทิลารักษ์ ได้รางวัลชมเชย
     ในโอกาสนี้ ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์