ฉบับที่ 11 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

    วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ชุมนุมกิจกรรมวิชาทหาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จำนวน 75 นาย เข้าร่วมพิธีสวนสนามและการกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายเกรียง ฐานวิเศษ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์