ฉบับที่ 101/2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

    วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา มอบหมายให้นางพิไลวรรณ สีหามาตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พร้อมด้วยนางวรลักษณ์ ตรงวัฒนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนทีมสวดมนต์ชาย และนักเรียนบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 3-4 ที่ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เข้ารับมอบเกียรติบัตรจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ภูไททัวร์