ฉบับที่ 10 วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567

     วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอ่านข่าวภาษาไทยและภาษาเกาหลี พร้อมร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดโดย สวท.สกลนคร
     ผลการแข่งขันแข่งขันอ่านข่าวภาษาเกาหลี
     รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงผกามาริน สุทธิมาศ
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงธนิสรา ชาคุณ และเด็กหญิงสุธารารณ์ แก้วมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/12
     ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูมานิตา เจริญเชื้อ และคุณครูกัญญานัฐ ตาวงษ์ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ผลการแข่งขันแข่งขันอ่านข่าวภาษาไทย
     เด็กชายชยากร สัพโส ม.2/9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
     ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูชมลวรรณ บุญสุระ ครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
     ในโอกาสนี้ นายธนปกรณ์ อวนป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ขอแสดงยินดีและชื่นชมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ภูไททัวร์