ฉบับที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2565

วันที่ 4 มกราคม 2564 รองผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาทั้ง 4 กลุ่มงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานแนะแนว พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เข้าอวยพรปีใหม่และรับพรปีใหม่ 2565 จากดร.เอกชัย บุตรแสนคม ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา